Grafisk facilitering, även känt som Graphic Recording eller Live Scribing, är ett visuellt verktyg som förtydligar och förenklar komplexa processer och tankar. Det används under utbildningar, konferenser, visionsdagar och workshops för att ge perspektiv till det som sägs och görs.

FångarBudskapet

FångarBudskapet

Att se sitt arbete visuellt gör det möjligt för deltagarna att få en överblick och reflektera över vad som sker. Det ökar engagemanget och hjälper er att nå ert gemensamma mål.

Överblicken gör det också lättare att förstå både vad varje del av projektet innebär och hur de hänger ihop som en helhet. Genom att se kopplingar och flöden i processen blir det enklare att se vad nästa steg innebär. Slutresultatet går därför även att få digitalt, för att användas som utgångspunkt för framtida utmaningar.

Effekter av grafisk facilitering

Produktivare möten
Mindre missförstånd
Större förståelse om ert arbete
Insikt i framtida behov

Kunder som utvecklats med hjälp av visualisering

Kunder som utvecklats med hjälp av visualisering

I samarbete med den europeiska agenturen för live scribers, Big Brain Agency.

TjänstGrafisk FaciliteringÅr2017 - Nutid

Privacy Preference Center